Arbejdspladser

Udvikling og arbejdspladser


Flere private arbejdspladser.

Det vigtigste er at få folk i arbejde. Jeg vil fortsætte med at arbejde for at forbedre rammerne for erhvervsvirksomheder, så de får mulighed for at ansætte flere. Der er god fremdrift i vore private virksomheder. Også her i det midt- og vestjyske. De gør det godt – og vi skal med vores politik fortsætte med at gøre det muligt for virksomhederne at vokse.

 

Jeg vil arbejde for flere statslige arbejdspladser i Vestjylland.

Viborg Kommune har mange statslige/regionale arbejdspladser – Vestre Landsret, Regionshuset, Hospitalet, VIA University, Flyvestation Karup, Landsarkivet m.fl. 

Jeg vil arbejde for, at vi styrker decentralisering af de statslige arbejdspladser. Det er ikke altid nødvendigt at placere dem i København eller Århus.

 

Karup Flyvestation skal udvikles.

Flyvestationen er et stort aktiv for vores egn. Cirka 3500 mennesker har deres arbejdsplads der. Redningshelikopterne er en vigtig del. Jeg vil arbejde for, at Flyvestation Karup fortsat udvikles, at flere funktioner samles her. Det er sund fornuft.

 

Foulum skal udvikles med nye forskningsområder.

Derudover vil jeg arbejde for, at forskningscenter Foulum udvikles – ikke afvikles. Det er meget vigtigt for Viborg-egnen, ja for hele det midt- og vestjyske, at vi formår at fastholde Århus Universitets aktiviteter ude i regionen.

 

Jeg vil arbejde målrettet på, at Foulum udvikles med nye forskningsområder – især den grønne energi med biomasse ser jeg en fremtid i. Det vil også styrke innovationen på de mange virksomheder, der arbejder med at udvikle grønne løsninger. Det kan være energi, maskiner, it-programmer osv.

 

Nyt videnscenter for spil og animation.

Jeg vil arbejde for, at The Animation Workshop får mulighed for at opbygge et videnscenter for spil- og animation. Et center, der skal sikre, at udvikling af spil og animation sker her i Danmark i stedet for i andre lande, så vi skaber arbejdspladser i Danmark.