Socialpolitik

Plads til alle Alt for mange børn vokser op i hjem, hvor én af forældrene drikker. Alt for stort ansvar lægges på små skuldre. Barndom skiftes ud med ansvar for mor eller far. Børn mistrives og har selv stor risiko for at ende i alkoholmisbrug.


Børn og unge fra alkoholiserede hjem har krav på hjælp.

Jeg vil arbejde for, at børn og unge får krav på at kunne få hjælp – samt at hele familien kan få behandling, så det ikke kun er den, der drikker, men også alle pårørende, som får tilstrækkelig hjælp.

 

Unge med særlige behov skal have mulighed for at vælge mellem mindst to uddannelser. 

Jeg vil arbejde for, at unge der ikke magter en almindelig ungdoms- eller erhvervsuddannelse kan få lov til at vælge mere efter interesse, end tilfældet er i dag, så de også kan få en uddannelse og et arbejde. På den måde får de ligeværd i vort samfund.

 

I dag skal de unge tage den uddannelse, kommunen tilbyder. Alternativet er kontanthjælp. Det er ikke rimeligt. Derfor skal unge med særlige behov have mulighed for at vælge mellem mindst to uddannelser.